21. Porin Hit godine

Pravilnik o glasanju za "Hit godine 2014"

Download Pravilnika

 

Na sjednici održanoj dana 20.5. 2014. godine Upravni odbor Porina 2014. donosi sljedeći

 

PRAVILNIK O GLASANJU ZA
„HIT GODINE PORIN 2014“


Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se djelokrug rada, način i opseg glasovanja te utvrđivanja rezultata glasovanja za HIT GODINE PORIN 2014.

Članak 2.

Lista svih prijavljenih pjesama koje ispunjavaju uvjete i time konkuriraju za Diskografsku nagradu Porin 2014. šalje se novinarima i radijskim urednicima na preliminarno glasovanje putem aplikacije za glasovanje koja se nalazi na domeni www.porin.info.

Tako prikupljenim glasovima dodaju se podaci o broju pogleda na usluzi Youtube te podaci prikupljeni preko sustava Playkontrol.

Upravni odbor Porina ima diskrecijsko pravo odluke o konačnom prijedlogu nominacija za HIT GODINE PORIN 2014.

Članak 3.

Sukladno dobivenim rezultatima glasovanja od novinara i radijskih urednika, odnosno po utvrđivanju konačnog prijedloga nominacija za HIT GODINE PORIN 2014. od strane Upravnog odbora Porina, glasovanje za HIT GODINE PORIN 2014. provodi se u dva kruga.

Prvi krug glasovanja počinje 26. svibnja 2014. godine u 20.00 sati, a završava s danom 9. lipnja 2014. godine u 20.00 sati po vremenu u Hrvatskoj.

Drugi krug glasovanja počinje 12. lipnja 2014. godine u 20.00 sati, a završava s danom 26. lipnja 2014. godine u 20.00 sati po vremenu u Hrvatskoj.

Članak 4.

U prvom krugu  glasovanja za HIT GODINE PORIN 2014 za nominirane se glasuje putem televotinga, SMS-a i Interneta (on-line putem).

Prilikom glasovanja on-line, postupak se odvija putem aplikacije za glasovanje koja se nalazi na domeni www.porin.info.

Glasači koji glasuju putem televotinga i SMS-a sudjeluju u Nagradnoj igri koju priređuje Hrvatska radiotelevizija.

Postupak priređivanja i sudjelovanja u nagradnog igri propisan je posebnim „Pravilima nagradne igre HIT GODINE PORIN 2014 u sklopu projekta Diskografske nagrada Porin 2014“ donesenim od strane HRT-a.

Glasovanju mogu pristupiti svi glasači Porina i ostali zainteresirani bez obzira na dob i geografsku lokaciju davanjem glasa samo jednom od kandidata. Online putem se glasati  može samo jedanput, dok je maksimalan broj poziva i poruka s jednog telefonskog broja ograničen na 10. Svi pozivi i poruke preko maksimalno navedenog broja neće se prebrojavati, niti sudjelovati u izvlačenju dobitnika u nagradnoj igri Hrvatske radiotelevizije.

Radnici HRT-a, uključujući i vanjske suradnike HRT-a te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji), ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri, ali imaju pravo glasovati za HIT GODINE PORIN 2014 isključivo online putem.

Tehnička služba Porina će poduzeti sve aktivnosti oko omogućavanja glasovanja online putem u skladu s tehničkim mogućnostima i pravilima struke, te će izvršiti sve druge potrebne predradnje kako bi se osigurao nesmetani proces glasovanja te neovlaštenim osobama onemogućio eventualni neovlašteni pristup sustavu za glasovanje

Odvjetnički ured određen za verifikaciju rezultata glasovanja jamči za tajnost rezultata do trenutka objave tih rezultata u skladu s planom programa aktivnosti Diskografske nagrade Porin 2014. ali ne prije 27. lipnja 2014. godine kada će rezultati biti predani glavnom tajniku Diskografske nagrade Porin 2014.

Članak 5.

Tri pjesme s najviše osvojenih glasova pristiglih putem telefonskih poziva, SMS poruka i online putem nominiraju se u 2. krug glasovanja.

Glasovi iz 1. kruga glasovanja ne prenose se u 2. krug glasovanja.

U slučaju da u 1. krugu glasovanja, trećeplasirane pjesme imaju jednak broj glasova, u 2. krug glasovanja nominiraju se sve pjesme s jednakim brojem glasova.

U slučaju jednakog broja glasova u 2. krugu glasovanja za „HIT GODINE PORIN 2014.” dobivaju sve pjesme koje su ostvarile najveći, jednak broj glasova.

Glasovanje u drugom krugu vrši se na način već opisan u članku 4. ovog Pravilnika.

Pobjednička pjesmaHIT GODINE PORIN 2014.” je pjesma s najviše osvojenih glasova pristiglih putem telefonskih poziva, SMS poruka i online glasovanjem, a bit će objavljena u emisiji „Dodjela diskografske nagrade Porin 2014.“, 27. lipnja 2014. godine, prema programskoj shemi HTV-a.

Istekom roka glasovanja za drugi krug tehničke službe Porina zaključiti će proces glasovanja te će odvjetničkom uredu određenom za verifikaciju rezultata glasovanja dati pisano izvješće sa rezultatima koji će uključivati i zbroj glasova pristiglih putem telefonskih poziva i SMS poruka.

Odvjetnički ured određen za verifikaciju rezultata glasovanja jamči za tajnost rezultata do trenutka objave tih rezultata u skladu s planom programa aktivnosti Diskografske nagrade Porin 2014., ali ne prije 27. lipnja 2014. godine kada će rezultati biti predani glavnom tajniku Diskografske nagrade PORIN 2014.

Članak 6.

Kao mogućnost kontrole glasača da je proces on-line glasovanja izvršen u skladu s njegovom voljom, glasačima će biti omogućen pristup verifikacijskom kodu putem kojeg će im na njihov zahtjev biti dostavljena potvrda o trenutku izvršenog glasovanja te danom glasu.

Podatke o danim glasovima te cjelokupnom postupku on-line glasovanja tehnička služba Porina čuvati će u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu koji je nedostupan drugim neovlaštenim osobama. Privatne podatke prikupljene tijekom procesa online glasovanja, neće se koristiti bez odobrenja, osim u svrhu omogućavanja ispravnog postupka glasovanja prema ovim Pravilima.

Članak 7.

Tumačenje ovih Pravila, njihove izmjene i dopune daje Upravni odbor Porina 2014.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Diskografske nagrade Porin.

 

 

Za UO PorinaGlavni tajnik Diskografske nagrade Porin 2014


Branko Komljenović

 

 

Povežimo se!

twitter facebook youtube

O IHG-u

Diskografsku nagradu Porin organizira Ured Porina, pri Institutu hrvatske glazbe. IHG je udruga osnovana 2004. godine s ciljem očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Upoznajte rad IHG na www.ihg.hr