O Porinu Dobitnici nagrada za životno djelo

Zagrebački solisti

Zagrebački solisti utemeljeni su 1953. u sklopu tadašnjeg Radio- Zagreba, pod umjetničkim vodstvom uglednog talijanskog violončelista i dirigenta Antonija Janigra. Prvi koncert održali su u Bjelovaru (5. siječnja 1954). Pod Janigrovim vodstvom vinuli su se u sam vrh svjetske komorne reprodukcije, a nakon njegova odlaska (1968) ansambl djeluje bez dirigenta, pod vodstvom koncertnog majstora Dragutina Hrdjoka. Njihov umjetnički voditelj i koncertni majstor postaje Tonko Ninić (1975-1996). Godine 1997. tu ulogu preuzima Anđelko Krpan, a od 2002. na čelu je Ansambla Karlo Slobodan Fio. U jubilarnoj sezoni 50. obljetnice Ansambla kao koncertni majstor ponovno se vraća Tonko Ninić, a od sezone 2006/07. umjetnički voditelj Ansambla je zagrebački violinist iz SAD-a Boro Martinić. Održali su više od 3000 koncerata na svim kontinentima i u najslavnijim koncertnim dvoranama: Musikverein (Beč), Concertgebouw (Amsterdam), Royal Festival Hall (London), Dvorana Berlinske filharmonije, Dvorana Čajkovski (Moskva), Santa Cecilia (Rim), Salle Pleyel (Pariz), Carnegie Hall (New York), Opera House (Sydney), Victoria Hall (Ženeva), Teatro Real (Madrid), Teatro Colon (Buenos Aires). Uz njih su muzicirali najpoznatiji svjetski solisti: H. Szeryng, A. Brendel, C. Ferras, P.Fournier, L. Rose, J.Galway, Jean-Pierre Rampal, A. Ciccolini, K. Ricciarelli, L. Laskine, Z. Ružičkova... Repertoar ansambla obuhvaća barokna, klasična, romantična i suvremena djela, a od samih početaka promoviraju hrvatsku glazbu pa su tako mnoga djela naših skladatelja nastala na narudžbu ansambla. Snimili su više od 70 gramofonskih ploča i CD-a za kuće Vanguard, EMI, RCA, ASV, Eurodisc, Melodia, Hispa-Vox, Pickwick i Croatia Records.

U ansamblu su dulje ili kraće vrijeme djelovali gotovo svi najznačajniji hrvatski gudački instrumentalisti.

Dobitnici su mnogobrojnih inozemnih priznanja - prva nagrada u Mar del Plati (za snimke koncerata 18. stoljeća, 1962), Medalja Elisabeth Sprague Coolidge za suvremenu glazbu (1957), Medalja Pablo Casals (1966), Medalja UNESCO-a (1983), te domaćih nagrada - Vladimir Nazor (1973), Orlando (1980), Josip Štolcer Slavenski (1980), Milka Trnina (1983), Vatroslav Lisinski za promicanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva (1983), Povelja HUOKU za doprinos razvoju orkestralne i komorne glazbe (1999) te Nagrade Grada Zagreba (1956, 1957). Višestruki su dobitnici Porina u različitim kategorijama - (13 puta), kao i Porina za životno djelo (1994).

Povežimo se!

twitter facebook youtube

O IHG-u

Diskografsku nagradu Porin organizira Ured Porina, pri Institutu hrvatske glazbe. IHG je udruga osnovana 2004. godine s ciljem očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Upoznajte rad IHG na www.ihg.hr