18. Porin Hit godine

PRAVILA nagradne igre „PORIN ZA HIT GODINE“ u sklopu projekta HTV-a

Na temelju članka  69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i članka 22. Statuta HRT-a,  Hrvatska radiotelevizija, Zagreb, Prisavlje 3, OIB 68419124305, utvrdila je dana 14. travnja 2011.

 

 

 

P R A V I L A

nagradne igre „PORIN ZA HIT GODINE“ u sklopu projekta HTV-a

„ PORIN “

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u programima Hrvatske televizije u sklopu projekta Hrvatske televizije “ PORIN “ koje će se organizirati u terminu 18. travnja 2011. do 15. svibnja 2011. uz emitiranje poziva za sudjelovanje u nagradnoj igri u programima HTV-a.(dalje: Nagradna igra).

 

HRT zadržava pravo, u slučaju izmjene programske sheme, promijeniti termin i program emitiranja poziva za sudjelovanje u nagradnoj igri iz gornjeg stavka.

 

Članak 2.

 

Priređivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT), sa sjedištem u Zagrebu, Prisavlje 3. OIB: 68419124305.

 

Nagradna igra traje od 18. travnja 2011. u 20,00 h do 15. svibnja 2011. u 22,00 h.

 

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi gledatelji HRT-a koji imaju prebivalište  na području Republike Hrvatske.

 

Radnici HRT-a, uključujući i vanjske suradnike HRT-a, te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji), ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.

 

Maksimalan broj poziva je ograničen na 50 poziva upućenih s istog broja telefona. Svi pozivi preko maksimalno navedenog broja neće se prebrojavati, niti sudjelovati u izvlačenju dobitnika u nagradnoj igri.

 

Članak 3.

 

Opis igre:

 

Organizator nagradne igre će na programu Hrvatske televizije, u razdoblju iz članka 2. stavka 2. ovih Pravila, u skladu s programskom shemom, objaviti prijedlog 6 pjesama te pozvati gledatelje da u tom vremenu glasuju putem telefonskog poziva ili slanjem SMS poruke za jednu od predloženih pjesama za naslovPorin za Hit godine”. Pobjednička pjesma je pjesma s najviše osvojenih glasova pristiglih putem telefonskih poziva i SMS poruka.

 

a) Telefonsko glasovanje

 

- gledatelji zovu jedan od 6 telefonskih brojeva iz numeracije 065 (svakoj pjesmi, potencijalnom Hitu godine, pridružen je jedan broj), i to brojevi:

 

065 800 401    pjesma AJME MENI NIJE MI DOBRO 

                                            izvođač SEXYMOTHERFUCKERS

065 800 402    pjesma BIŽUTERIJA                                   

                                           izvođač JELENA ROZGA

065 800 403    pjesma DOGODILA SE LJUBAV

                                           izvođač LEA DEKLEVA FEAT. MLADEN & SAŠA OD TBF-A

065 800 404    pjesma KAKO ĆU JOJ REĆ DA VARIN                

                                           izvođač KLAPA SV. FLORIJAN I ČEDO MARTINIĆ

065 800 405    pjesma ZA NJU         

                                           izvođač KINOKLUB

065 800 406    pjesma ŽEĐAM           

                                           izvođač GIBONNI

 

- cijena poziva iz fiksne mreže je 1,50 kn (PDV u cijeni)

- cijena poziva iz mobilne mreže je 2,40 kn (PDV u cijeni)

- po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas registriran,

te da u nastavku poziva snimi svoje osobne podatke (ime i prezime, broj telefona za kontakt)

 

 

b) SMS glasovanje

- gledatelji šalju SMS poruku  sa ključnom riječi, kako slijedi za svaku pojedinu pjesmu na broj 60106, te u drugom dijelu poruke svoje podatke (ime i prezime i telefonski broj za kontakt) - cijena SMS poruke je 2,40 kn  (PDV u cijeni)

 

 

pjesma AJME MENI NIJE MI DOBRO                  ključna riječ „HIT1“

pjesma BIŽUTERIJA                                                 ključna riječ „HIT2“

pjesma DOGODILA SE LJUBAV                       ključna riječ „HIT3“

pjesma KAKO ĆU JOJ REĆ DA VARIN                ključna riječ „HIT4“

pjesma ZA NJU                                                         ključna riječ „HIT5“

pjesma ŽEĐAM                                                        ključna riječ „HIT6“

 

Pobjednička pjesmaPorin za Hit godine”, pjesma s najviše osvojenih glasova pristiglih putem telefonskih poziva i SMS poruka, bit će objavljena u emisiji „Dodjela diskografske nagrade Porin 2011.“, 15. svibnja 2011. godine, prema programskoj shemi HTV-a.

 

NAGRADNA IGRA

Članak 4.

 

Svojim glasom za jednu od izvedenih skladbi iz članka 3., gledatelji se prijavljuju za Nagradnu igru te tako postaju sudionici nagradne igre i prihvaćaju Pravila nagradne igre.

 

Nagradna igra sastoji se od jednog kruga u razdoblju od 18. travnja 2011. u 20,00 h do 15. svibnja 2011. u 22,00 h.

 

VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA

 

Članak 5.

 

Nagradni fond:

Fond dobitka iznosi ukupno 20.000,00 kn na potrošačkoj kartici Zagrebačke banke

 

                                  

                                                                       Ukupan fond nagrada = 20.000,00 kn

 

Nagrada iz gornjeg stavka nije zamjenjiva za novac.

 

Od vrijednosti ukupnog nagradnog fonda iz prethodnog stavka, HRT plaća naknadu u iznosu od 5% u korist Hrvatskoga crvenog križa.

 

Članak 6.

 

Izvlačenje dobitnika nagrada iz članka 5. obavit će se slučajnim odabirom putem računala između svih pristiglih glasova. Podatke o zaprimljenim pozivima i pristiglim SMS porukama dostavit će operater usluga s dodanom vrijednosti: funAGENT d.o.o., Radnička 39, Zagreb, OIB 16096903397.

Dobitnici nagradne igre objavit će se na web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr i teletekstu HTV-a.

 

NAČIN I ROK ISPORUKE NAGRADA

 

Članak 7.

 

Dobitnik je obvezan je preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana objave na web stranicama priređivača. Nagrada se preuzima u skladu s odredbama članka 15. Pravilnika o privređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10.)

 

Članak 8.

 

Pri preuzimanju nagrade sudionik je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.

 

Članak 9.

 

 

Nakon isteka roka iz članka 7. ovih Pravila, povjerenstvo koje imenuje priređivač (HRT) utvrđuje dobitak koji nije isporučen te o tome izrađuje zapisnik.

 

Ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre nije podijeljen, na temelju zapisnika iz stavka 1., a sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću, HRT je dužan nepodijeljeni nagradni fond prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

 

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju „više sile“ ili neodržavanja projekta „PORIN 2011.“. U slučaju prekida HRT je dužan obavijestiti gledatelje o razlozima prekida.

Članak 10.

Ova Pravila objavit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske istovremeno na web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr i teletekstu HTV-a, gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre.

Dobitnik će biti objavljen u roku od osam dana nakon završetka Nagradne igre na isti način kao što su objavljena i ova Pravila.

Članak 11.

 

U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.

                                  

 

                                                          

ZA PRIREĐIVAČA:

                                                                                        

privremeni glavni ravnatelj HRT-a

Josip Popovac

 

 

 

 

 

 

Na ova Pravila Ministarstvo financija RH dalo je suglasnost od 18. travnja 2011.,

Klasa br: UP/I-460-02/11-01/273

 

Ur.br. 513-07-21-07/11-2

 

 

Zagreb, 18. travnja 2011.       

Povežimo se!

twitter facebook youtube

O IHG-u

Diskografsku nagradu Porin organizira Ured Porina, pri Institutu hrvatske glazbe. IHG je udruga osnovana 2004. godine s ciljem očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Upoznajte rad IHG na www.ihg.hr