20. Porin Hit godine

Pravilnik o glasanju za "Hit godine 2013"

Upravni odbor Porina na sjednici održanoj u Zagrebu dana 11.3.2013. god. donosi slijedeći

 

PRAVILNIK O GLASANJU ZA
„HIT GODINE PORIN 2013“


Članak 1.

Upravni odbor Porina ispred Instituta hrvatske glazbe kao nositelja Diskografske nagrade Porin donosi Pravila o glasanju za HIT GODINE PORIN 2013.

Članak 2.

Nominacije za nagradu HIT GODINE PORIN 2013 potvrđene su od strane Upravnog odbora Porina i biti će javno objavljene na službenim stranicama www.porin.info te na službenim stranicama Instituta hrvatske glazbe www.ihg.hr.

Članak 3.

Glasanje za HIT GODINE PORIN 2013 vrši se u dva kruga glasanja.
Prvi krug glasanja počinje 20.3.2013. god. a završava s danom 20.4.2013. god. u ponoć po vremenu u Hrvatskoj.
Drugi krug glasanja počinje 22.4.2013. god. a završava s danom 10.5.2013. god. u ponoć po vremenu u Hrvatskoj.

Članak 4.

U prvom krugu za nagradu HIT GODINE PORIN 2013 glasa se za nominirane davanjem glasa isključivo on-line načinom putem aplikacije za glasanje koja se nalazi na domeni porin.info.
Glasanju mogu pristupiti on-line svi glasači i zainteresirani bez obzira na dob i geografsku lokaciju davanjem on-line glasa samo jednom od kandidata s pravom glasanja samo jedanput. Tehnička služba Porina će poduzeti potrebne tehničke aktivnosti oko omogućavanja  glasanja na opisani način u skladu s tehničkim mogućnostima i pravilima struke, te druge korake potrebne da se osigura nesmetani proces glasanja te onemogući eventualno neovlašteni pristup sustavu za glasovanje neovlaštenim osobama.
Istekom roka glasanja za prvi krug, tehničke službe Porina će zaključiti proces glasanja te će odvjetničkom uredu određenom za verifikaciju rezultata glasanja dati pisano izviješće s rezultatima glasanja.
Odvjetnički ured određen za verifikaciju rezultata glasanja jamči za tajnost rezultata do trenutka objave tih rezultata u skladu s planom programa aktivnosti Diskografske nagrade Porin 2013. ali ne prije 22.4.2013. god. kada će rezultati biti predani Direktoru diskografske nagrade Porin.

Članak 5.

U drugom krugu glasa se za tri kandidata koji su u prvom krugu glasanja dobili najviše glasova prema rezultatu koji će prethodno biti javno objavljen u skladu s planom programa aktivnosti Diskografske nagrade Porin 2013.
Glasanje za dobitnika nagrade HIT GODINE PORIN 2013 vrši se davanjem glasa isključivo on-line načinom putem aplikacije za glasanje koja se nalazi na domeni porin.info.
Glasanju mogu pristupiti on-line svi glasači i zainteresirani bez obzira na dob i geografsku lokaciju davanjem on-line glasa samo jednom od kandidata s pravom glasanja samo jedanput. Tehnička služba Porina će poduzeti potrebne tehničke aktivnosti oko omogućavanja  glasanja na opisani način u skladu s tehničkim mogućnostima i pravilima struke, te druge korake potrebne da se osigura nesmetani proces glasanja te onemogući eventualno neovlašteni pristup sustavu za glasanje neovlaštenim osobama.
Istekom roka glasanja za drugi krug tehničke službe Porina će zaključiti proces glasanja te će odvjetničkom uredu određenom za verifikaciju rezultata glasanja dati pisano izvješće s rezultatima glasanja.
Odvjetnički ured određen za verifikaciju rezultata glasanja jamči za tajnost rezultata do trenutka objave tih rezultata u skladu s planom programa aktivnosti Diskografske nagrade Porin 2013, ali ne prije 11. svibnja 2013. god. kada će rezultati biti predani Direktoru diskografske nagrade PORIN.

Članak 6.

Glasovi iz prvog kruga glasanja, prenose se u drugi krug. Pobjednik i dobitnik nagrade HIT GODINE PORIN 2013 je kandidat koji u zbroju prvog i drugog kruga glasanja ostvari najveći broj glasova glasača.
U slučaju jednakog broja glasova u prvom krugu kandidata koji dijele treće mjesto, tada u drugi krug ulaze svi kandidati za treće mjesto.
U slučaju jednakog broja glasova u drugom krugu za pobjednika HIT GODINE PORIN 2013, nagradu dobivaju svi kandidati koji su ostvarili taj najveći broj glasova.

Članak 7.

Glasačima će biti omogućen pristup verifikacijskom kodu putem kojeg će im biti omogućeno da na njihov zahtjev dobiju potvrdu o trenutku izvršenog glasanja te danom glasu za nominacije kao mogućnost kontrole glasača da je proces glasovanja on-line izvršen u skladu s njegovom voljom.
Podatke o danim glasovima te cjelokupnom postupku glasanja on-line tehnička služba Porina  će čuvati u skladu s pravilima struke i tehničkim uvjetima na sigurnom mjestu nedostupnom neovlaštenom pristupu. Privatne podatke prikupljene tijekom procesa glasovanja Porin neće koristiti bez odobrenja te osobe osim u svrhu omogućavanja ispravnog postupka glasovanja prema ovim Pravilima.

Članak 8.

Tumačenje ovih Pravila, njihove dopune, izmjene i drugo daje Upravni odbor Porina 2013.
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na službenim stranicama Diskografske nagrade Porin i Instituta hrvatske glazbe.

Za UO Porina
Direktor Diskografske nagrade Porin
Siniša Bizović

Povežimo se!

twitter facebook youtube

O IHG-u

Diskografsku nagradu Porin organizira Ured Porina, pri Institutu hrvatske glazbe. IHG je udruga osnovana 2004. godine s ciljem očuvanja, afirmacije i razvoja hrvatskog glazbenog stvaralaštva. Upoznajte rad IHG na www.ihg.hr